Borek Smažinka & Radka Čejdíková

Moloch 3.0: The Jewel of Ogarth • Moloch 3.0: The Jewel of Ogarth  • 

Kromě části servisu z hlavní síně se nám podařilo
zachránit také další artefakt. Po jeho prozkoumání
jsem objevil na jeho povrchu maskované runy
popisující příbě začátku a konce, jeho pravý význam
mi ale zatím uniká.


Tvůj projekt je postaven na fiktivním světě, jak tento nápad vznikl?

Nápad na vytvoření a popsání vlastního světa vnikl jako moje přirozená reakce na vymezení se vůči způsobu přemýšlení a způsobu práce, který byl v té době na mojí škole standardem. Uvědomil jsem si, že mi není blízký způsob tvoření v rámci krátkých semestrů, a navíc primárně pro klauzurní zkoušku. Chtěl jsem proto vytvořit něco, co půjde přímo ze mě a nebude to pouhým pokusem popsat nějakou problematiku a umělecky se k ní postavit. Jsem zároveň velkým fanouškem fantasy žánru, na kterém nejvíce obdivuji jeho důraz na imaginaci a způsob, jakým nás nutí ji zapojovat. To pro mě bylo nějakým výchozím bodem, ze kterého vznikl nakonec cyklus Moloch 3.0, ve kterém buduji nový fiktivní svět. 

Můžeš v krátkosti popsat svět ze kterého artefakt pochází?

Svět, který jsem vytvořil jsem nazval Ogarth a v podstatě abstraktně odráží způsob jakým vnímám svět kolem sebe. Popisuji ho vizuálně skrze organické struktury, které vedou dialog se čtyřmi barvami. Každá z nich nese v sobě jiný význam, který ale divákovi neprozrazuji. Používám červenou, růžovou, fialovou a zelenou barvu. Také v něm využívám různé popkulturní i jiné fantasy symboly, jejichž význam je všeobecně v povědomí jako vztyčné body, kterými můžu s divákem komunikovat. V rámci cyklu vytvářím také krátké narativní situace, které pro mě slouží jako další vrstva, jak odvyprávět určitý příběh. 


Borek Smažinka 
︎ @borek_s 

Radka Čejdíková
︎ rada.cejdikova@gmail.com
︎ @radkc_
Mark