Ema Harmanová & Lukáš Skála

Inovať • Inovať • Inovať • Inovať • Inovať • 


Veľa keramikov, ktorí pracujú s formami, skĺzne
k masovej produkcii tých istých tvarov skrz tie isté
formy. Nechcem byť manufaktúrou o jednej osobe.
Co tě přivedlo k tomu vytvářet tento druh struktury?

V septembri som absolvovala týždenný kurz tvorby veľmi špecifického typu modulárnych foriem pod vedením medzinárodne známeho keramika Simona Zsolta Jozséfa, ktorý tú techniku vymyslel. Ukázalo mi to, že odlievanie porcelánu nemusí byť sériová výroba a môžem zachovať unikátnosť každého kúsku. Našim zadaním v ateliéri bol stolovací set, tak som sa rozhodla aplikovať nové znalosti na jemné štruktúry, aby som zachovala funkčnosť predmetov.

Jsou jednotlivé struktury něčím inspirované?

Ako sa to vezme. Celý proces je inšpirovaný tým, ako inovať v mraze kreslí štruktúry na hladké predmety, ale nedržím sa tohto motívu popisne. Voľne som experimentovala s naškriabavaním štruktúr do sadry a vybrala som tie, ktoré sa mi najlepšie osvedčili.

Emma Harmanová
︎ @ema_auri

Lukáš Skála
︎ skala.lukas23@gmail.com
︎@strycgurmet

Mark