Eva Polgaryová & Miriam Pružincová

Gočárky • Gočárky • Gočárky • Gočárky • 


Šálky zo série GOČÁRKY sú prvé šálky, ktoré som
navrhla a zhotovila s uškom. To bola pre mňa
najväčšia výzva. Vytvoriť uško, ktoré sa bude
dobre držať a bude sa zároveň hodiť ku celému
vizuálu šálok.
Predpokladám, že máš rada kávu. Bol práve toto dôvod na to urobiť šálky určené priamo na kávu alebo tvoja motivácia plynie z niečoho iného?

V minulosti som už niekoľko typov šálok navrhla aj vyrobila. Teraz som si chcela vyskúšať vytvoriť šálku s uškom aj podšálkom, komplexný set. Rozhodla som sa urobiť práve šálky na kávu, pretože ju pijem každý deň aj päťkrát. Najradšej mám Americano.
Názov tvojho setu šálok je odvodený od priezviska známeho českého architekta Josefa Gočára. Je to pre teba symbol vzdávania pocty jeho architektonickým dielam a teda aj československému kubizmu všeobecne?

Československý kubizmus je skutočný unikát. Je jedinečný v tom, že sa projektuje do produktového dizajnu. Máloktorý štýl má presah aj do produktového dizajnu. Bol pre mňa inšpiráciou, je veľmi typický práve pre naše územie a samozrejme priznávam, že vplyv na mňa mala aj návšteva kaviarne Grand Cafe Orient a celej budovy U Černé Matky Boží, ktorej architektom je Josef Gočár. Je to z mojej strany prejav úcty a sympatie.Eva Polgaryová
︎ @polgary_design

Miriam Pružnicová 
︎ miriam13.pruzincova@gmail.com
︎ i_am_mimi_riam

Mark