Sára Huclová & Lilit Lysa

Foliate • Foliate • Foliate • Foliate • Foliate • 

Mým cílem bylo vytvořit set talířů, které budou
připomínat rozkvetlý bouquet květin, které často
doplňují jídelní stůl. Přeci jenom společné jídlo
je zážitek, který je potřeba sdílet. Tím, jak
servírujeme naše jídlo, lze lehce ovlivnit kolik
času strávíme s rodinou u jídelního stolu.
Jakou techniku jsi použila pro svou práci?

Ve své klauzurní práci jsem použila Seladon, což je glazura, která originálně pochází z Číny. Tato glazura je velice oblíbená a často používaná v čínském porcelánu. Také jsem se zaměřila na zlepšení se v točení na kruhu a na práci s porcelánem. Porcelán není obvykle materiál, který se běžně používá při točení na kruhu.


Měla jsi nějaké potíže glazurou Seladonu a jeho následnou prací s ním?

Problém s glazurou seladon je ten, že jeho finální barva není nikdy jistá. Keramici normálně provádí zkoušky glazur předem, aby věděli, jak výsledná glazura dopadne, ale to bohužel v tomto případě nešlo. Seladon má barevné rozmezí od zelené po modrou a výsledek je vždy ovlivněn mnoha faktory. Mezi ty hlavní patří množství a kvalita oxidu železa, který se v glazuře nachází, a správný technologický postup při výpalu. Seladon je pálen v pecích při redukční atmosféře, kdy při spalování kyslíku dochází k chemické reakci, která zaručí, že je glazura ve výsledku modrá. Bez zkušeností a znalosti technologie je tato činnost velice náročná, protože se jedná o nepředpovídaný výsledek. Díky těmto vlastnostem mě práce se Seladonem moc bavila.
Sára Huclová
︎ @sara.huclova

Lilit Lysa
︎ lilitlisa3@gmail.com
︎ @lilit.lysa

Mark