Mark

Nos na stůl!”


Objekty každodenní potřeby pomáhají utvářet náš žitý svět. Jejich hodnota nespočívá v okázalosti, ale je získávána až v procesu, opakovaným používáním. Nedochází při tom čistě k vyzdvižení praktické funkce objektu, ale spíše k akcentování jeho schopnosti interagovat s naším vnímáním.

Téma reflektuje trend zakládání malých studií, která jsou pro mnohé absolventy často první zkušeností s vlastní produkcí mimo prostor školy. Studenti se proto zabývali různými technikami vytváření užitých předmětů sloužících ke stolování.


🤝🏻 Mezioborová spolupráce
     s ateliérem Fotografie 2

Fotografie užitých předmětů pomáhají vnímat a uchovat podobu jejich vnějších tvarů. Jejich hodnota spočívá v nalézání kvality fotografovaných objektů po určitém čase stráveném s nimi a jejich tvůrci. Je spíše odraznou deskou, subjektivním zrcadlem, než jen popisem tvaru a materiálu.
Spolupráce ateliéru Keramiky a porcelánu a Fotografie 2 přináší na stůl další hodnotu, reflektuje vzájemný, bezprostřední dialog.
01

Chrám másla

Jan Adam Hlušička &
Ana-Maria Baescu


02 

Moloch 3.0: The jewel of Ogarth

Borek Smažinka &
Radka Čejdíková


03

Trinity

Daniel Švihel &
Adriána Ingeli


04

Inovať

Ema Harmanová &
Lukáš Skála


05

Memento

Emma Klára Kočnerová &
Stanislav Palát


06

Gočárky

Eva Polgaryov &
Miriam Pružincová


07

Čin-Čin!

Greta Kušnírová &
Darya Rasokhina


08

Eclipse 

Karolína Kučerová &
Jakub Demartini


09

Čtvero ročních
nádobí

Klára Čmejrková &
Šimona Němečková


10

Twin set

Kryštof Vícha &
Alžběta Chrudimská


11

Grounding

Liubov Plavska &
Kristína Opálková


12

Dnes ne,
zítra možná

Marie Boková &
Apolena Typltová


13

Velký bratr
o hladu

Markéta Picková &
Deborah Menšlová


14

Enjoy!

Markéta Špundová &
Viktorie Macánová


15

Den jako korálek


Natálie Zrubcová &
Samuel Petráš


16

Hospodnos

Patrik Trska &
Lukáš Hlavín


17

Diagenesis

Paula Benčátová &
Barbora Hostašová


18

Maličkost

Pavel Kolařík &
Eda Babák


19

Composé

Petr Matoušů &
Šimona Němečková


20

Foliate

Sára Huclová &
Lilit Lysa


21

Bake'n'serve

Vojtěch Lžičář &
Matěj Racek


22

Z ruky do ruky

Žofie Josefína Horáčková &
Barbora Žentelová