Nos na stůl!“Objekty každodenní potřeby pomáhají utvářet náš žitý svět. Jejich hodnota nespočívá v okázalosti, ale je získávána až v procesu, opakovaným používáním. Nedochází při tom čistě k vyzdvižení praktické funkce objektu, ale spíše k akcentování jeho schopnosti interagovat s naším vnímáním.

Téma reflektuje trend zakládání malých studií, která jsou pro mnohé absolventy často první zkušeností s vlastní produkcí mimo prostor školy. Studenti se proto zabývali různými technikami vytváření užitých předmětů sloužících ke stolování.

🤝🏻 Mezioborová spolupráce s ateliérem Fotografie 2 🤝🏻

Fotografie užitých předmětů pomáhají vnímat a uchovat podobu jejich vnějších tvarů. Jejich hodnota spočívá v nalézání kvality fotografovaných objektů po určitém čase stráveném s nimi a jejich tvůrci. Je spíše odraznou deskou, subjektivním zrcadlem, než jen popisem tvaru a materiálu.

Spolupráce ateliéru Keramiky a porcelánu a Fotografie 2 přináší na stůl další hodnotu, reflektuje vzájemný, bezprostřední dialog.


01

Chrám másla

Jan Adam Hlušička &
Ana-Maria Baescu02

Moloch 3.0:
The jewel of Ogarth


Borek Smažinka &
Radka Čejdíková03

Trinity

Daniel Švihel &
Adriána Ingeli04

Inovať

Ema Harmanová &
Lukáš Skála05

Memento

Emma Klára Kočnerová &
Stanislav Palát


06

Gočárky

Eva Polgaryová &
Miriam Pružincová07

Čin-Čin!

Greta Kušnírová &
Darya Rasokhina08

Eclipse

Karolína Kučerová &
Jakub Demartini09

Čtvero 
ročních
nádobí

Klára Čmejrková &
Šimona Němečková10

Twin set

Kryštof Vícha &
Alžběta Chrudimská11

Grounding

Liubov Plavska &
Kristína Opálková12

Dnes ne,
zítra možná

Marie Boková &
Apolena Typltová13

Velký bratr
o hladu

Markéta Picková &
Deborah Menšlová14

Enjoy!


Markéta Špundová &
Viktorie Macánová15

Den jako
korálek

Natálie Zrubcová &
Samuel Petráš16

Hospodnos


Patrik Trska &
Lukáš Hlavín17

Diagenesis


Paula Benčaťová &
Barbora Hostašová18

Maličkost

Pavel Kolařík &
Eda Babák19

Composé


Petr Matoušů &
Šimona Němečková20

Foliate

Sára Huclová & 
Lilit Lysa21

Bake'n'serve

Vojtěch Lžičář & 
Matěj Racek22

Z ruky do ruky


Žofie Josefína Horáčková & 
Barbora Žentelová

Mark